dford infograph transparent srb

Od 30. januara kada je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila epidemiju novog kronavirusa (COVID-19) Međunarodnom javno-zdravstvenom katastrofom, broj obolelih od ove bolesti na svetu je porastao sa ispod 10.000 slučajeva na preko milion, što prestavlja 100-struko povećanje u roku od dva meseca. Ovaj virus izazvao je do sada preko 50.000 smrtnih ishoda. Klinička slika u slučaju bolesti izazvane SARS-CoV-2 može varirati od lake i umerene, koja ne zahteva hospitalizaciju (do 80% slučajeva), do teške (oko 20% slučajeva) koja zahteva hospitalizaciju pacijenata. Za oko 3% pacijenata potrebna je intenzivna nega, a smrtnost se procenjuje na oko 1%. Veliki izazov u borbi protiv ovog oboljenja predstavlja i određeni broj pacijenata koji su bez simptoma ili sa blagim simptomima, kao i početak zaraznosti 1-3 dana pre pojave prvih simptoma.

U najvećoj do sada objavljenoj studiji na preko 25.000 COVID-19 pozitivnih pacijenata u Kini, zdravstveni radnici prestavljali su 5,1% inficiranih. U istoj studiji uočeno je da je stopa obolevanja (attach rate) kod zdravstvenih radnika 144 na milion stanovnika, dok je u opštoj populaciji bila 41 na milion stanovnika. U Februaru 2020. godine, kineske vlasti objavile su da je broj zaraženih zdravstvenih radnika bio 3.387 od kojih su 22 zdravstvena radnika preminula. Skoro 15% zdravstvenih radnika imalo je tešku kliničku sliku. Svi do sada objavljeni izveštaji podvlače zdravstvene radnike kao populaciju koja često biva inficirana COVID-19.

Osim telesnih smetnji i infekcije virusom, zdravstveni radnici i njihovi saradnici izlozeni su stresu (alostatsko opterećenje), ali i distresu (slom alostaze i razlicite duševne smetnje kao deo poremećaja prilagodjavanja i sindroma sagorevanja), što dodatno ugrožava resurs od ključnog značaja za borbu sa pandemijom. Zdravstveni radnici su srž borbe protiv pandemije, ali oni su u isto vreme visoko vulnerabilna grupa.

Svaki vid podrške zdravstvenoj službi i jačanja kapaciteta svakog pojedinca, kao i zbrinjavanje telesno ili duševno pogođenih u toku borbe sa COVID-19 pandemijom nesumnjivo su prioritet - kako u jeku pandemije, tako i nakon završetka pandemije, jer ima osnova  očekivati niz post-traumatskih manifestacija na čiju pojavu treba takođe spremno odgovoriti.

Uticaj pandemije COVIC-19 na zdravlje populacije

infog 02 srb

Kako radi COVID-19 Sistem

kolegijalnost-na-delu

Kolegijalnost na delu

"Doktori za doktore" je inovativni e-zdravstveni sistem koji omogućava da kolege doktori pomognu svojim kolegama na prvoj liniji da se izbore sa stresom na radnom mestu i bolje organizuju život van bolnice.

dnevni-upitnik

Dnevni Upitnik

Zdravstveni radnici na dnevnom nivou popunjavaju jednostavan UPITNIK (2 minuta) sa pitanjima o simptomima, psihičkom stanju, i problemima van posla.

analiza-podataka-flip

Analiza podataka

Prikupljeni podaci se analiziraju na bazi iskustva lekara i stručnjaka iz više međunarodnih univerzitetskih bolnica, koji u svojim okruženjima implementiraju inovativne COVID-19 sisteme.

ekspertski-timovi

Ekspertski timovi

Na bazi analize prikupljenih informacija, angažovani ekspertski timovi pružaće podršku kolegama u borbi sa stresom i uslovima na radnom mestu i boljoj organizaciji van bolnice.

Priključi se

Pridružite se inicijativi "Doktori za doktore" i pomozite program rane identifikacije zaraženih u zdravstvenim ustanovama.

Uključite se u pružanje ekspertske psihološke podrške i smanjenju nivoa stresa zdravstvenih radnima.