Mi smo grupa profesionalaca iz različitih oblasti okupljenih sa željom da pomognemo borbi protiv pandemije kroz podršku medicinskim radnicima.

ivan-soldatovic

Ivan Soldatović je rođen 1979. godine u Šapcu, gde je završio gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 2008. godine nakon čega počinje volonterski staž na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti zavisnosti, KCS u Beogradu. Paralelno počinje saradnju sa Katedrom za Medicinsku statistiku i informatiku, gde i zvanično počinje da radi krajem 2009. godine kao saradnik u nastavi. Iste godine završava i Akademsku specijalizaciju iz Statistike u kliničko-laboratorijskom eksperimentu i upisuje doktorske studije iz Endokrinologije. Uključen je u veliki broj projekata, domaćih i međunarodnih. Od 2018. godine ima zvanje docenta na istoj katedri. Do sada je učestvovao u više od 1000 različitih istraživanja iz različitih oblasti medicine što potvrđuje više od 150 originalnih članaka. Aktivnosti koje najviše radi su dizajn studije, statistička analiza i pisanje izveštaja i članaka.

Inicijativu “Doktor za doktore” osniva sa ciljem da svoja praktična znanja iz oblasti statistike i informatike u medicini primeni u rešavanju krize nastale pandemijom COVID-19.

tamara-jakovljevic

Tamara Jakovljević, angažovana preko osam godina u oblasti medijskog planiranja i produkcije u saradnji sa RTS1 kroz projekte «Moj heroj» i «Zlatna ideja», čiji je autor.
Učestvovala je u kreiranju mnogobrojnih programa za razvoj preduzetništva i start-up ekosistema uz podršku institucija Vlade Republike Srbije i brojnih partnera. Kao član organizacionih komiteta, radila je na planiranju i organizaciji konferencija Beogradski strateški dijalog i Smart City SEE, ali i drugih programa od međunarodnog značaja. Paralelno sa studijama bavi se istraživanjem tržišta i razvojem inovativnih rešenja za transformaciju poslovanja uz podršku kompanija Frontech Solutions Inc i SWISS IPG Partners Group. Kao stipendista fonda AD Futura Republike Slovenije kandidat je na doktorskim studijama na IPŠ Jožef Stefan u Ljubljani. Inicijativi «Doktori za doktore» priduružila se u želji da svoje znanje i iskustvo stečeno u različitim oblastima usmeri ka sistemskom rešavanju gorućih problema borbe sa pandemijom izazvane virusom COCVID-19, a koji ujedno mogu biti baza za razvoj e-health i IOT platformi u Republici Srbiji.

https://www.linkedin.com/in/tamara-jakovljevic/

Beograd 12.09.2011. 
Doktorka Nadja Maric, psihijatar, KCS
Klinicki centar Srbije
Blic medicina, dodatak
FOTO / ANDREJ ISAKOVIC

Nađa P. Marić rođena je 1968. godine u Leskovcu. Gimnaziju i Medicinski fakultet UB završila je u Beogradu. Od 1993. godine radila je najpre kao stažer i istraživač na projektu na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije (1993-1998), a zatim kao specijalista psihijatrije (od 1998. godine) i načelnik Odeljenja za rane intervencije i naučno istraživački radu u psihijatriji (2009-2019)  u ovoj najstarijoj akademskoj psihijatrijskoj ustanovi u našoj zemlji Nakon 26 godina rada na Klinici, započela je rad na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu kao rukovodilac Službe za naučno-istraživački rad i edukaciju "Prof. dr Predrag Kaličanin".

Doktorirala je 2003.godine sa temom polnih razlika kod osoba sa prvom epizodom psihoze – fokusirajući se na strukturalne moždane razlike (MRI). Od 2004. godine paralelno radi  na Medicinskom fakultetu UB, aktuelno je vanredni profesor na Katedri za psihijatriju. Od 2016. godine ima zvanje naučnog savetnika pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Preko dve decenije, Prof. Marić je bila uključena u više domaćih i međunarodnih projekata. Nosilac je nekoliko međunarodnih nagrada, sarađuje sa velikim brojem međunarodnih eksperata kroz projekte i kroz profesionalna udruženja, mentor je više doktorskih teza čiji su autori takođe više puta nagrađivani. Do sada je objavila preko 80 (istraživačkih i revijalnih ) radova u časopisima sa Sci-liste, koji imaju preko 1400 citata (h-index - 18). Fokus kliničkog rada dr Nađe Marić su psihotični poremećaji, ponajpre  rane intervencije kod psihoza, kao i prevencija i rane intervencije u psihijatriji.  U inicijativi “Doktor za doktore” nosilac je pod-programa POMOĆ POMOGAČIMA - PP. Ovaj pod-program usmeren je na pomoć u kontroli stresa kod zdravstvenih radnika i saradnika u toku pandemije COVID 19, a bazira se na strukturisanom pristupu i ranoj tele-detekciji / psihosocijalnoj tele-intervenciji. U pod-programu učestvuje preko deset vrsnih i iskusnih psihijatara i psihologa iz Instituta za mentalno zdravlje , kao i lekara na specijalizaciji iz psihijatrije, udruženih i pažljivo pripremljenih za  pružanje pravovremene  podrške i pomoći kolegama. Cilj POMOĆI POMAGAČIMA je da se što stručnije i za što kraće vreme spreče dugoročne posledice pandemije na duševno zdravlje onih koji se intenzivno, poslednjih nedelja i meseci, bore za naše živote.

https://www.linkedin.com/in/nadja-maric-041a02161/

milan-milojevic

Milan Milojević, rođen 1985.godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beograd 2013. godine među prvima u generaciji. Dok je studirao istovremeno je radio kao medicinski tehničar na Anesteziji na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Kao ERAWEB stipendista, 2014. godine završio je magistarske studije iz oblasti Kliničke Epidemiologije na Univerzitetskoj Klinici Erasmus u Rotterdam. Nakon master studija u Roterdamu, vraća se na Insitutut Dedinje I započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne terapije.

Doktorsku disertaciju na temu “Decision Making in Patients Undergoing Coronory Artery Revascularization” odbranio je 2019. godine na Erasmus Univerzitetu u Rotterdam. Autor, koautor i recezent brojnih naučni i stručnih radova koji su objavljeni u najuticajnijim svetskim časopisima ukljucujuci New Englend Journal of Medicine i Lancet, kao i predavač po pozivu na brojim međunarodnim konferencijama. U oktobru 2015. i novembru 2016. Milanov naucno-istrazivacki rad je nagrađen od strane Cardiovascular Research Foundation na konferencijama u San Francisku i Vašingtonu, dok je Journal of American College of Cardiology proglasio Milanov rad kao jedan od najznačajnih doprinosa u kardiovaskularnoj medicine 2016. Nakon dobitka prestižne EACTS Francis Fontan stipendije 2018 godine, boravi šest meseci kao naučni saradnik na Univerzitetu Mičigen gde pod direktnom mentorstvom Profesora Richard L. Pragera zavrsava školu za unapređenje kvaliteta lečenja bolesnika. Od februara 2016. Milan je naučni saradnik European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) i autor brojnih evropskih vodiča dobre kliničke prakse.

vladimir-jeftovic

Vladimir Jeftović rodjen je 1986. godine u Loznici gde je završio gimnaziju. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisuje 2005. godine, koji napušta na IV godini. Bavi se razvojem softvera još od osnovne i kroz srednju školu, a prvi samostalni komercijalni softver implementira 2007. Poseduje dugogodišnje iskustvo u implementaciji IT rešenja za više stotina miliona korisnika kao i iskustva u vodjenju različitih timova. Sredinom 2019. napušta kompaniju Amazon, gde je radio na poziciji SrSDE-a u organizacijama Alexa i FireTV. Po napuštanju Amazona osniva kompaniju Divs Neuroinformatics (Divs Technology) koja se bavi razvojem tehnoloških rešenja sa primenom u medicini - preciznije neurologiji. Inicijativi Doktori za Doktore se pridružio sa željom da svojim, pre svega, tehničkim znanjem pomogne u realizaciji informacionog sistema koji ima za cilj pomoc zdravstvenom sistemu u uslovima pandemije COVID-19.

https://www.linkedin.com/in/vladimir-jeftovic-b4b63863/

dejan-dramicanin

Dejan Dramicanin rodjen je 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je (1999) i magistrirao (2004) na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za elektroniku.

Dejan je osnivac i izvrsni direktor beogradske kompanije Bitgear (2007). Kompanija se bavi razvojem i isporukom originalnih proizvoda i resenja u oblasti Internet of Things (IoT) i u toj oblasti je vodeca u regionu.

“Inicijativa doktori-za-doktore je nastala iz dijaloga medicinske i tehnoloske struke, sa motivacijom da identifikujemo gde mozemo da pomognemo u doba COVID-19 krize. Nove tehnologije, prvenstveno pametni telefoni, omogucili su da sistem anketiranja i analitike veoma brzo bude u upotrebi i da prvi ekspertski tim doktora vec pocne da pomaze svojim kolegama oko burnout-a” - rekao je Dejan kao razlog prikljucenju Inicijativi i dodao da je IoT zajednici velika cast da bude njen deo.

https://www.linkedin.com/in/dejandramicanin/

nikola-cihoric

Dr  Nikola Čihorić, rođen 1978 u Dubrovniku, odrastao u Trebinju gdje je završio gimnaziju “Jovan Dučić”, Medicinu je studirao na Beogradskom Univerzitetu (1997 - 2003). Kliničku karijeru je započeo u Institutu za Radiologiju i Onkologiju Srbije a nastavio na Institutu za Radiacionu Onokologiju u Univerzitetskoj Bolnici u Bernu, Švajcarska, gdje je zaposlen od 2008. Pored kliničke medicine Dr. Nikola Čihorić je aktivan i na polju medicinske informatike. 2015 Osniva kompaniju niAnalytics GmbH koja razvija softverska riješenja za potrebe kliničkih istraživanja. Inicijativi Doktori za Doktore se pridružio sa željom da aktivno doprinese borbi protiv pandemije COVID-19 gdje će svojim tehničkim i kliničkim znanjem potpomoći izgradnji informacionog sistema namenjenog podršci zdravstvenim radnicima.

https://www.linkedin.com/in/dr-nikola-cihoric/

stefan-mandic-rajcevic

Dr Stefan Mandić-Rajčević rođen je 1985. godine u Beogradu, gde je završio Prvu beogradsku gimnaziju i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2011. godine započinje doktorske studije iz medicine rada i industrijske higijene na Univerzitetu u Milanu (Italija)  i uspešno brani doktorsku disertaciju 2014. godine. Nastavlja post-doktorsku saradnju sa Katedrom za nauke o zdravlju Univerziteta u Milanu. 2016. godine izabran je u zvanje naučnog saradnika, a krajem 2019. godine i u zvanje saradnika u nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od vremena Komodora 64 zaniteresovan za informatiku, od studentskih dana i za medicinsku statistiku. Inicijativi Doktori za Doktore se pridružio sa željom da svojim iskustvom u oblasti javnog zdravlja i medicine rada doprinese smanjenju bioloških, fizičkih i psihosocijalnih rizika kod zdravstvenih radnika koji se bore sa COVID-19.

linkedin.com/in/stefan-mandic-rajcevic-2883884

masa

Masha Komnenic CIPP/E, CIPM, CIPT, CDPO

Information Security and Data Privacy Specialist | Certified Data Protection Officer

Masha has been working as a Data Protection Officer for the past seven years, helping early-stage biomedical startups from the UK and Ireland and has contributed as a mentor on many international business accelerators. She specializes in implementing, monitoring, and auditing business compliance with privacy regulations (HIPAA, PIPEDA, E privacy directive, GDPR, CCPA, PCI DSS, EU-U.S., and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks). She works closely with patient associations and private medical secretor advising on information security and personal data protection.

Masha studied Law at the Belgrade University and has passed the Bar examination in 2016.

Areas of Expertise:

Privacy Compliance

Information Security

Early-stage business development

mladen3

Mladen Stanojević rođen je 1981. godine u Ljuboviji, gde je završio gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu Tehničkih Nauka Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.

Kompaniju Sotex Solutions je osnovao 2015-e godine u Novom Sadu. Kompanija se bavi razvojem softverskih rešenja u oblastima energetike, finansija i medicine.

Inicijativi Doktori za Doktore se pridružio sa željom da aktivno učestvuje u borbi protiv pandemije COVID-19.

https://www.linkedin.com/in/stanojevicmladen/